PartsCleaner S

За ръчно почистване на силно замърсени части и машини. На базата на разтворители. За станция за почистване на части.

PartsCleaner S е почистващ препарат на основата на разтворител за обезмасляване на силно замърсени части. Подходящ за употреба в станции за почистване на части.

Области на приложение

PartsCleaner S е подходящ за почистване на индустриални части и повърхностно обезмасляване при поддръжка и ремонт на производствено оборудване, конвейерни ленти, фитинги, помпи, мотори и други машинни части.

PartsCleaner S е идеален продукт за приложения, при които бързото изпаряване / сушене на почистващия препарат трябва да гарантира, че почистващият материал се обработва бързо, например в преработвателната промишленост, прецизната механика и електротехниката.

Дозиране

Използвайте концентриран.

Специални съвети

Носете ръкавици при продължителна употреба и чувствителна кожа.
Не е подходящ за перални машини и устройства за почистване с подгряване.
Производителят не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба.

Техническа информация

Стабилност при съхранение: най-малко 2 години
Съхранение: запалим
Състав: органични разтворители

Произведено в Швейцария