ПРОИЗВОДСТВО

Cleanfix разработва и произвежда висококачествени почистващи машини ексклузивно в Швейцария. След повече от 40 години от създаването си е един от най-големите износители в Европа. Символ за качество и надеждност и емблема за стандарт в почистването. През 2001г е основано и дружеството Клийнфикс България за обслужване на българските потребители.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Клиентите разчитат на качествен продукт, компетентен съвет и квалифицирана поддръжка

Консултации

Правилният подбор на машини е ключов за лесно и качествено почистване. Предлагаме консултации за избора, технологични решения, планиране на работата и разходите.

Обучение

Обучене на персонала в работни техники "по учебник" и добри приложни практики. Поддържане на настилки, експлоатация на машини и правилно съхранение.

Сервиз

Фирмен сервиз за територията на цялата страна, специално обучен и оторизиран от производителя. Снабдяване с оригинални резервни части и консумативи.

ЕКИП БЪЛГАРИЯ

Ирина Тинкова / CEO / Технологичен специалист

 Т  02 962 02 57

Е  info@cleanfix.bg

Иво Икономов / Технически и технологичен специалист

 Т  0894 69 77 69

Е  info@cleanfix.bg

Стоян Рашков / Технически специалист

Т  0894 69 77 74

Е  info@cleanfix.bg

Петя Иванова / Търговски сектор

Т  0894 69 77 73

Е  p.ivanova@cleanfix.bg

Стоян Кънчев / Мениджър продажби в страната

Т  0894 69 77 72

Е  s.kanchev@cleanfix.bg