Метачни машини

  • Седлова метяща машина KS 1100 B

    Cleanfix KS 1100 В

    Метяща машина с вакуум, с батерийно захранване Произход – Швейцария
  • Cleanfix KS 1100 В HD

    Метяща машина с вакуум, с батерийно захранване Произход – Швейцария