Обучение

ТЕКУЩИ ОБУЧЕНИЯ

Всяка събота 10.00 часа

Методи за почистване и поддръжка на текстилни (меки) подови настилки и тапицерия

Моля, потвърдете присъствие на тел.: 02 962 02 57; 0894 69 77 69 или на e-mail: info@cleanfix.bg


ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Машини, прибори и материали за почистване
Почистване и поддържане на твърди подови настилки

- Видове твърди подови настилки
- Избор на технологии
- Методи за почистване на твърди подови покрития
- Методи за поддръжка на твърди подови покрития
- Специална защита и третиране на защитни покрития
- Основно почистване / стрипинг
- Специално третиране на камъните чрез кристализация

Почистване и поддържане на текстилни (меки) подови настилки

- Средства за третиране на текстилни покрития
- Поддържащо почистване на текстилни покрития
- Отстраняване на петна
- Междинно почистване на текстилни покрития
- Основно почистване на текстилни покрития
- Обработка и защита на текстилни покрития

Почистване на стъклени повърхности
Третиране на санитарни възли
Почистване в здравни заведения
Почистване на външни площи
Третиране на фасади

- Почистване и консервиране на фасади
- Отстраняване на графити и оцветяване

Почистване на превозни средства в публичния транспорт
Почистване на индустриални съоръжения
Програми за почистване

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:

Очаквайте скоро семинар с представители на холандската фирма Excentr.