Обучение

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Машини, прибори и материали за почистване
Почистване и поддържане на твърди подови настилки

- Видове твърди подови настилки
- Избор на технологии
- Методи за почистване на твърди подови покрития
- Методи за поддръжка на твърди подови покрития
- Специална защита и третиране на защитни покрития
- Основно почистване / стрипинг
- Специално третиране на камъните чрез кристализация

Почистване и поддръжане на текстилни (меки) подови настилки

- Средства за третиране на текстилни покрития
- Поддържащо почистване на текстилни покрития
- Отстраняване на петна
- Междинно почистване на текстилни покрития
- Основно почистване на текстилни покрития
- Обработка и защита на текстилни покрития

Почистване на стъклени повърхности
Третиране на санитарни възли
Почистване в здравни заведения
Почистване на външни площи
Третиране на фасади

- Почистване и консервиране на фасади
- Отстраняване на графити и оцветяване

Почистване на превозни средства в публичния транспорт
Почистване на индустриални съоръжения
Програми за почистване

 

Програмата за предстоящите семинари за 2019г очаквайте в края на месец февруари.