Обучение

ОСНОВИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОЧИСТВАНЕ

Почистващи препарати

Видове препарати. Компоненти. Приложение. Често допускани грешки. Разреждане. Тестване. ЛПС. Екология.

Приспособления за ръчно почистване.

Устройства за дозиране. Бутилки и спрей-устройства. Пенообразуватели. Кърпи, гъби и абразиви. Цветови кодове.

Почистване на стъкла и вертикални повърхности. Санитарни зони. Кухни. Импрегниране.

Фактори при почистване

Ръчно почистване на подовите настилки

Почистване на прах, сухо почистване, полусухо почистване, мокро почистване, дезинфекция . Хигиенни колички. Мопове – приложение.

Почистване на петна.


 

МОДУЛИ ЗА НАПРЕДНАЛИ

Машини, прибори и материали за почистване
Почистване и поддръжка на твърди подови настилки

- Видове твърди подови настилки
- Избор на технологии
- Методи за почистване на твърди подови настилки
- Методи за поддръжка на твърди подови настилки
- Специална защита и третиране на защитни покрития
- Основно почистване / стрипинг
- Специално третиране на камък. Кристализация

Почистване и поддръжка на текстилни (меки) подови настилки

- Средства за третиране на текстилни покрития
- Поддържащо почистване на текстилни покрития
- Отстраняване на петна
- Междинно почистване на текстилни покрития
- Основно почистване на текстилни покрития
- Обработка и защита на текстилни покрития

Почистване в здравни заведения
Почистване на външни площи
Третиране на фасади

- Почистване и консервиране на фасади
- Отстраняване на графити и оцветяване


ДРУГИ

Почистване на превозни средства в публичния градски транспорт
Почистване на индустриални съоръжения
Програми за почистване