Почистваща техника под наем

Седлови почистващ автомат RA 900 Sauber с оператор.

Макс. практическа производителност 3600 кв.м/ч. Автономност на работа ~4 часа.

Почистващ автомат RA 501 Е с кабелно захранване с/без оператор.
Еxcentr 55-35

За основно почистване, отстраняване на покрития, шлайфане на дърво, почистване и полиране на мрамор.